Xtrem NEZ

29.01.2017 Marttila sprint

 KuljettajaPisteet
Frasse Alm #9410
Timo Lehtonen #9450
Marika Lehtimäki #9060
Veli-Matti Koskinen #9440
Reima Tuuva #9430
Joni Puolitaival #9530
Pasi Hanhivuoma #9880
Petro Koski #9600
Jami Kalliomäki #9670
Sven Kokla #9540
Alexander Shengeliya #9500
Joni Leskinen #9830
Toni Reunanen #9420
Harri Laaksonen #9400
Markus Auvinen #9640

11.02.2017 Hyvinkää Sprint

 KuljettajaPisteet
Jonne Kurikka #9470
Harri Laaksonen #9400
Frasse Alm #9410
Markus Auvinen #9640
Marika Lehtimäki #9060
Joni Puolitaival #9530
Valtteri Koski #9880
Mika Heinonen #9890
Kaido Tamm #7020
Stefan Henkola #9520
Tero Kempas #9590
Reima Tuuva #9430
Pasi Hanhivuoma #9880
Jari Rajala #9550
Alexander Shengeliya #9500
Niclas Grönholm #9620
Joni Wiman #9570
Marko Kauhanen #9460
Henrik Hagelberg #9610
Toni Reunanen #9420
Sven Kokla #9540
Petro Koski #9600
Jarmo Puolitaival #9170
Jami Kalliomäki #9670
Raul Orav #7000
Pohl Kenneth #7010
Veli-Matti Koskinen #9440
Jaakko Latvala #9480
Timo Lehtonen #9450

04.03.2017 Mäntyharju Sprint

 KuljettajaPisteet
Reima Tuuva #9430
Timo Lehtonen #9450
Niclas Grönholm #9620
Toni Reunanen #9420
Sven Kokla #9540
Jaakko Latvala #9480
Jari Rajala #9550
Joni Wiman #9570
Marko Kauhanen #9460
Jonne Kurikka #9470
Tero Kempas #9590
Henrik Hagelberg #9610
Harri Laaksonen #9400
Marika Lehtimäki #9060
Veli-Matti Koskinen #9440
Joni Puolitaival #9530
Valtteri Koski #9880
Mika Heinonen #9890
Stefan Henkola #9520
Pohl Kenneth #7010
Frasse Alm #9410
Markus Auvinen #9640
Alexander Shengeliya #9500
Kaido Tamm #7020
Pasi Hanhivuoma #9880
Petro Koski #9600
Jarmo Puolitaival #9170
Jami Kalliomäki #9670
Raul Orav #7000

07.05.2017 Jurva RC

 KuljettajaPisteet
Toni Reunanen #94225
Jami Kalliomäki #96720
Frasse Alm #94117
Pasi Hanhivuoma #98815
Joni Leskinen #98312
Timo Lehtonen #94510
Joni Puolitaival #9538
Reima Tuuva #9436
Alexander Shengeliya #9504
Veli-Matti Koskinen #9442
Sven Kokla #9540
Harri Laaksonen #9400
Marika Lehtimäki #9060
Petro Koski #9600
Markus Auvinen #9640

21.05.2017 Vilppula Cross

 KuljettajaPisteet
Toni Reunanen #94225
Petro Koski #96020
Alexander Shengeliya #95017
Frasse Alm #94115
Joni Puolitaival #95312
Jami Kalliomäki #96710
Pasi Hanhivuoma #9888
Joni Leskinen #9836
Sven Kokla #9544
Veli-Matti Koskinen #9442
Timo Lehtonen #9450
Reima Tuuva #9430
Harri Laaksonen #9400
Marika Lehtimäki #9060
Markus Auvinen #9640

22.07.2017 Kauhajoki RC

 KuljettajaPisteet
Toni Reunanen #94225
Alexander Shengeliya #95020
Frasse Alm #94117
Joni Leskinen #98315
Pasi Hanhivuoma #98812
Joni Puolitaival #95310
Jami Kalliomäki #9678
Veli-Matti Koskinen #9446
Petro Koski #9604
Timo Lehtonen #9452
Reima Tuuva #9430
Markus Auvinen #9640
Sven Kokla #9540
Marika Lehtimäki #9060
Harri Laaksonen #9400

20.08.2017 Kemora Veteli

 KuljettajaPisteet
Toni Reunanen #94225
Jami Kalliomäki #96720
Frasse Alm #94117
Joni Leskinen #98315
Veli-Matti Koskinen #94412
Joni Puolitaival #95310
Alexander Shengeliya #9508
Harri Laaksonen #9406
Marika Lehtimäki #9064
Reima Tuuva #9432
Markus Auvinen #9640
Sven Kokla #9540
Timo Lehtonen #9450
Pasi Hanhivuoma #9880
Petro Koski #9600

30.09.2017 Hyvinkään RC

 KuljettajaPisteet
Sven Kokla #9540
Harri Laaksonen #9400
Marika Lehtimäki #9060
Frasse Alm #9410
Joni Puolitaival #9530
Pasi Hanhivuoma #9880
Toni Reunanen #9420
Petro Koski #9600
Jami Kalliomäki #9670
Markus Auvinen #9640
Alexander Shengeliya #9500
Veli-Matti Koskinen #9440
Joni Leskinen #9830
Reima Tuuva #9430
Timo Lehtonen #9450

Xtrem FCC

29.01.2017 Marttila sprint

 KuljettajaPisteet
Alexander Shengeliya #5825
Petro Koski #6020
Jami Kalliomäki #6720
Juuso Karukka #2717
Mika Kauhanen #815
M. Ala-Villilä #2912
Marko Kärna #610
Mika Koljonen #1288
Kaido Tamm #7020
Jarmo Puolitaival #9170
Asko Heikkilä #40
Sven Kokla #690
Valtteri Koski #960
Raul Orav #7000
Seppo Kopra #460
Kai Eklund #200
Stefan Henkola #9520
Tero Kempas #9590
Henrik Hagelberg #9610
Niclas Grönholm #9620
Jonne Kurikka #9470
Pohl Kenneth #7010
Jaakko Latvala #9480
Jari Rajala #9550
Joni Wiman #9570
Marko Kauhanen #9460
Mika Heinonen #9890
Juha-Pekka Perämäki #20
Valtteri Koski #9880

11.02.2017 Hyvinkää Sprint

 KuljettajaPisteet
Alexander Shengeliya #5825
Jami Kalliomäki #6720
Sven Kokla #6917
Kai Eklund #2015
Valtteri Koski #9612
Juuso Karukka #2710
Marko Kärna #68
Seppo Kopra #466
M. Ala-Villilä #294
Asko Heikkilä #42
Petro Koski #600
Juha-Pekka Perämäki #20
Mika Kauhanen #80
Mika Koljonen #1280

04.03.2017 Mäntyharju Sprint

 KuljettajaPisteet
Alexander Shengeliya #5825
Jami Kalliomäki #6720
Petro Koski #6017
Sven Kokla #6915
M. Ala-Villilä #2912
Marko Kärna #610
Kai Eklund #200
Asko Heikkilä #40
Mika Koljonen #1280
Seppo Kopra #460
Juha-Pekka Perämäki #20
Juuso Karukka #270
Kai Eklund #200
Mika Kauhanen #80
Valtteri Koski #960

07.05.2017 Jurva RC

 KuljettajaPisteet
Alexander Shengeliya #5825
M. Ala-Villilä #2920
Asko Heikkilä #40
Sven Kokla #690
Niclas Grönholm #9620
Raul Orav #7000
Pohl Kenneth #7010
Petro Koski #600
Jarmo Puolitaival #9170
Juha-Pekka Perämäki #20
Valtteri Koski #960
Mika Heinonen #9890
Valtteri Koski #9880
Seppo Kopra #460
Kai Eklund #200
Stefan Henkola #9520
Tero Kempas #9590
Henrik Hagelberg #9610
Jonne Kurikka #9470
Jaakko Latvala #9480
Mika Koljonen #1280
Jari Rajala #9550
Joni Wiman #9570
Marko Kauhanen #9460
Mika Kauhanen #80
Juuso Karukka #270
Kaido Tamm #7020
Marko Kärna #60
Jami Kalliomäki #670

21.05.2017 Vilppula Cross

 KuljettajaPisteet
Jari Rajala #9550
Pohl Kenneth #7010
Juuso Karukka #270
Jarmo Puolitaival #9170
Mika Koljonen #1280
Henrik Hagelberg #9610
Jonne Kurikka #9470
Mika Heinonen #9890
Kai Eklund #200
Stefan Henkola #9520
Niclas Grönholm #9620
Jaakko Latvala #9480
Juha-Pekka Perämäki #20
M. Ala-Villilä #290
Valtteri Koski #9880
Joni Wiman #9570
Kaido Tamm #7020
Tero Kempas #9590
Marko Kauhanen #9460
Petro Koski #600
Alexander Shengeliya #580
Mika Kauhanen #80
Marko Kärna #60
Jami Kalliomäki #670
Asko Heikkilä #40
Sven Kokla #690
Raul Orav #7000
Seppo Kopra #460
Valtteri Koski #960

22.07.2017 Kauhajoki RC

 KuljettajaPisteet
Juuso Karukka #270
Valtteri Koski #9880
Kaido Tamm #7020
Jaakko Latvala #9480
Mika Koljonen #1280
Pohl Kenneth #7010
Petro Koski #600
Alexander Shengeliya #580
Jami Kalliomäki #670
Asko Heikkilä #40
Sven Kokla #690
Tero Kempas #9590
Henrik Hagelberg #9610
Jonne Kurikka #9470
M. Ala-Villilä #290
Jarmo Puolitaival #9170
Raul Orav #7000
Jari Rajala #9550
Niclas Grönholm #9620
Joni Wiman #9570
Juha-Pekka Perämäki #20
Marko Kauhanen #9460
Mika Heinonen #9890
Seppo Kopra #460
Mika Kauhanen #80
Marko Kärna #60
Valtteri Koski #960
Stefan Henkola #9520
Kai Eklund #200

20.08.2017 Kemora Veteli

 KuljettajaPisteet
Pohl Kenneth #7010
Joni Wiman #9570
Raul Orav #7000
Seppo Kopra #460
Niclas Grönholm #9620
Kai Eklund #200
Stefan Henkola #9520
Tero Kempas #9590
Henrik Hagelberg #9610
Jonne Kurikka #9470
Jaakko Latvala #9480
Mika Koljonen #1280
Jari Rajala #9550
Marko Kauhanen #9460
Mika Kauhanen #80
Juuso Karukka #270
Marko Kärna #60
Valtteri Koski #960
Mika Heinonen #9890
Valtteri Koski #9880
Kaido Tamm #7020
M. Ala-Villilä #290
Petro Koski #600
Jarmo Puolitaival #9170
Alexander Shengeliya #580
Juha-Pekka Perämäki #20
Jami Kalliomäki #670
Asko Heikkilä #40
Sven Kokla #690

30.09.2017 Hyvinkään RC

 KuljettajaPisteet
Juuso Karukka #270
Valtteri Koski #9880
Kaido Tamm #7020
Petro Koski #600
Henrik Hagelberg #9610
Jonne Kurikka #9470
Mika Koljonen #1280
Marko Kärna #60
Valtteri Koski #960
Mika Heinonen #9890
Jarmo Puolitaival #9170
Niclas Grönholm #9620
Alexander Shengeliya #580
Jami Kalliomäki #670
Asko Heikkilä #40
Sven Kokla #690
Raul Orav #7000
Seppo Kopra #460
Kai Eklund #200
Stefan Henkola #9520
Tero Kempas #9590
M. Ala-Villilä #290
Juha-Pekka Perämäki #20
Pohl Kenneth #7010
Jaakko Latvala #9480
Jari Rajala #9550
Joni Wiman #9570
Marko Kauhanen #9460
Mika Kauhanen #80

125cc

29.01.2017 Marttila sprint

 KuljettajaPisteet
Konsta Saarinen #1650
Aatu Matkainen #1690
Rony Kulju #1970
Atte Kari #1630

11.02.2017 Hyvinkää Sprint

 KuljettajaPisteet
Konsta Saarinen #1650
Aatu Matkainen #1690
Robin Pirhonen #1310
Rony Kulju #1970
Atte Kari #1630

04.03.2017 Mäntyharju Sprint

 KuljettajaPisteet
Robin Pirhonen #1310
Konsta Saarinen #1650
Atte Kari #1630
Aatu Matkainen #1690
Rony Kulju #1970

07.05.2017 Jurva RC

 KuljettajaPisteet
Konsta Saarinen #16525
Aatu Matkainen #16920
Rony Kulju #19717
Atte Kari #16315

21.05.2017 Vilppula Cross

 KuljettajaPisteet
Konsta Saarinen #16525
Aatu Matkainen #16920
Rony Kulju #19717
Atte Kari #1630

22.07.2017 Kauhajoki RC

 KuljettajaPisteet
Aatu Matkainen #16925
Atte Kari #1630
Rony Kulju #1970
Konsta Saarinen #1650

20.08.2017 Kemora Veteli

 KuljettajaPisteet
Atte Kari #16325
Konsta Saarinen #16520
Aatu Matkainen #1690
Rony Kulju #1970

30.09.2017 Hyvinkään RC

 KuljettajaPisteet
Aatu Matkainen #1690
Rony Kulju #1970
Konsta Saarinen #1650
Atte Kari #1630

85cc

29.01.2017 Marttila sprint

 KuljettajaPisteet
Jarno Leskinen #520
Miko Vähälummukka #940
Jimi Ojala #1160
Ilari Sääskilahti #150
Aleksi Kiikala #970

11.02.2017 Hyvinkää Sprint

 KuljettajaPisteet
Ilari Sääskilahti #150
Miko Vähälummukka #940
Jimi Ojala #1160

04.03.2017 Mäntyharju Sprint

 KuljettajaPisteet
Ilari Sääskilahti #150
Miko Vähälummukka #940
Jimi Ojala #1160

07.05.2017 Jurva RC

 KuljettajaPisteet
Ilari Sääskilahti #1525
Aleksi Kiikala #9720
Miko Vähälummukka #9417
Jarno Leskinen #520
Jimi Ojala #1160

21.05.2017 Vilppula Cross

 KuljettajaPisteet
Ilari Sääskilahti #1525
Aleksi Kiikala #9720
Miko Vähälummukka #9417
Jarno Leskinen #520
Jimi Ojala #1160

22.07.2017 Kauhajoki RC

 KuljettajaPisteet
Ilari Sääskilahti #1525
Jarno Leskinen #5220
Aleksi Kiikala #9717
Miko Vähälummukka #9415
Jimi Ojala #1160

20.08.2017 Kemora Veteli

 KuljettajaPisteet
Miko Vähälummukka #9425
Ilari Sääskilahti #1520
Jarno Leskinen #5217
Aleksi Kiikala #9715
Jimi Ojala #1160

30.09.2017 Hyvinkään RC

 KuljettajaPisteet
Aleksi Kiikala #970
Jarno Leskinen #520
Miko Vähälummukka #940
Jimi Ojala #1160
Ilari Sääskilahti #150

Mini

29.01.2017 Marttila sprint

 KuljettajaPisteet
Kasperi Ahonen #260
Minnea Perämäki #110
Peppi Keski-Korsu #190
Max Mikkonen #250
Lauri Halonen #570
Tinka Perämäki #170

11.02.2017 Hyvinkää Sprint

 KuljettajaPisteet
Lauri Halonen #570

04.03.2017 Mäntyharju Sprint

 KuljettajaPisteet
Lauri Halonen #570

07.05.2017 Jurva RC

 KuljettajaPisteet
Kasperi Ahonen #2625
Minnea Perämäki #1125
Peppi Keski-Korsu #1925
Lauri Halonen #5725
Max Mikkonen #2525
Tinka Perämäki #1725

21.05.2017 Vilppula Cross

 KuljettajaPisteet
Kasperi Ahonen #2625
Lauri Halonen #5725
Minnea Perämäki #1125
Peppi Keski-Korsu #1925
Max Mikkonen #2525
Tinka Perämäki #1725

22.07.2017 Kauhajoki RC

 KuljettajaPisteet
Kasperi Ahonen #2625
Lauri Halonen #5725
Minnea Perämäki #1125
Peppi Keski-Korsu #1925
Max Mikkonen #2525
Tinka Perämäki #1725

20.08.2017 Kemora Veteli

 KuljettajaPisteet
Kasperi Ahonen #2625
Minnea Perämäki #1125
Max Mikkonen #2525
Peppi Keski-Korsu #1925
Tinka Perämäki #1725
Lauri Halonen #5725

30.09.2017 Hyvinkään RC

 KuljettajaPisteet
Kasperi Ahonen #260
Minnea Perämäki #110
Lauri Halonen #570
Peppi Keski-Korsu #190
Max Mikkonen #250
Tinka Perämäki #170


FCC & sosiaalinen media

Osallistu keskusteluun ja tutustu muihin lajin harrastajiin helposti Facebookin avustuksella. FCC:n löydät Facebookista klikkaamalla tähän.