Crosskart SM kilpailusäännöt 2017

Sisällys = Ladattava PDF Versio

1.       Yleistä. 2

2.       Osallistumismaksu. 2

3.       Aikataulu. 2

4.       Radat 2

5.       Tapahtumien lukumäärä ja sijoittaminen. 2

6.       Lisenssi ja osallistuminen. 2

7.       Luokat ja ikäraja. 2

8.       Harjoittelu. 2

9.       Kilpailun ajaminen. 2

10.          Avustajat 2

11.          Pysähtyminen lähtöruudukkoon. 3

12.          Vilppilähtö. 3

13.          Pysähtyminen radalle. 3

14.          Lähdönkeskeytys. 3

15.          Lähtöpaikat 4

16.          Tyhjä lähtöpaikka. 4

17.          Lisälenkki 4

18.          Lähtö. 4

19.          Lähtöruudukko. 5

20.          Karsinta finaaliin. 6

21.          Finaalien lukumäärä. 6

22.          Parc ferme. 6

23.          Crosskart SM-kilpailun tulokset ja pisteet 6

24.          Palkintojenjako. 6

25.          Finaali kilpailun lopputulokset 6

1.     Yleistä

Näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa järjestäjä voi käyttää kansallisia sääntöjä.

2.     Osallistumismaksu

Järjestäjä määrittää kilpailumaksut sarjasäännöissä.

3.     Aikataulu

Kilpailuaikataulu ilmoitetaan kilpailukutsussa. Järjestäjällä on oikeus päättää, järjestetäänkö ilmoittautuminen ja katsastus vain kilpailua edeltävänä iltana. Jos näin toimitaan, niiden on oltava avoinna vähintään klo 23.00:een asti.

4.     Radat

Kilpailut järjestetään suljetulla, tarkastetulla radalla, jonka pinta on vaihteleva.

5.     Tapahtumien lukumäärä ja sijoittaminen

Sarjassa järjestetään 5-7 tapahtumaa.

6.     Lisenssi ja osallistuminen

Suomenmestaruus

Kuljettajien Suomenmestaruudesta (SM) voivat kilpailla kaikki sarjaan hyväksytysti ilmoittautuneet kilpailijat, joilla on AKK:n myöntämä kilpailijalisenssi. Myös nk. ammattiurheilija-statuksen omaavat kuljettajat voivat kilpailla Suomenmestaruudesta.

 

SM-sarjaan osallistujat

SM-sarjan osakilpailuihin saavat osallistua myös muiden maiden lisenssillä ajavat kilpailijat mutta he eivät ole oikeutettuja SM-pisteisiin.

7.     Luokat ja ikäraja

XTREM SM (XTREM NEZ) luokan mukaiset Crosskartit.

Kuljettaja voi osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 16 vuotta.

8.     Harjoittelu

Järjestäjä voi niin halutessaan järjestää 2x2 kierroksen tai 1x3 kierroksen harjoittelun. Kuljettajan on osallistuttava vähintään yhteen harjoituserään. Eri luokkien kuljettajat ajavat erikseen. Lisäkierrosta voidaan käyttää harjoitteluun. Kuljettaja, joka ei ole ajanut vähintään yhtä harjoituskierrosta, saa osallistua kilpailuun vain kilpailujohdon suostumuksella.

9.     Kilpailun ajaminen

Jokaisessa kilpailussa ajetaan kolme alkuerää ja finaali(t). Alkuerissä ajetaan vähintään kolme kierrosta tai kahden kilometrin matka. Finaalierät ovat kaksi kierrosta pidemmät kuin alkuerät. Kilpailunjohtaja voi vähentää kierrosten lukumäärää turvallisuussyistä esimerkiksi huonon sään takia.

10.      Avustajat

Kuljettajilla voi olla lähtöruudukossa yksi avustaja. Kun moottori on käynnistetty, avustajan on poistuttava lähtöruudukosta. Jos moottori sammuu lähtöruudukossa ennen vihreän valon syttymistä tai tämän jälkeen, kuljettaja, avustaja tai muu henkilö voi käynnistää auton ennen kuin ensimmäinen auto on ajanut yhden kierroksen loppuun.

11.      Pysähtyminen lähtöruudukkoon

Kuljettaja, joka on pysähtynyt lähtöruudukkoon eikä voi lähteä normaalisti, on nostettava merkiksi toinen käsi ylös. Lähettäjä antaa käsi- tai äänimerkin ja tämän jälkeen lähtöä lykätään 2 minuutilla.

Lähtöä voidaan lykätä vain kerran kussakin erässä. Kuljettajien, jotka pysähtyvät toisen lähtöyrityksen aikana, on ilmoitettava tästä edellä mainitulla tavalla. Tämän tarkoituksena on varoittaa muita kilpailijoita ja välttää törmäyksiä.

Auto, joka ei kahden minuutin kuluessa voi osallistua lähtöön, siirretään pois lähtöruudukosta ja sen paikka jää tyhjäksi.

Jos moottori pysähtyy lähtöruudukossa vihreän valon syttymisen jälkeen, auton voi käynnistää ennen kuin ensimmäinen auto on ajanut ensimmäisen kierroksen loppuun. Tämän jälkeen auto on poistettava radalta, eikä kuljettajan katsota ajaneen erää loppuun.

12.      Vilppilähtö

Faktatuomarit tai valokennot valvovat vilppilähtöjä jokaisessa rivissä. Toinen vilppilähtö tarkoittaa kuljettajan sulkemista automaattisesti pois erästä, oli se kuka hyvänsä. Kun punaista lippua näytetään, kuljettaja voi kääntyä ympäri ja palata lähtöruudukkoon ajosuuntaa vastaan, jos mitään muuta ei ole mainittu. Pois suljettua kuljettajaa ei saa korvata toisella kuljettajalla.

13.      Pysähtyminen radalle

Mikäli kuljettaja pysähtyy radalle, hän ei saa vastaanottaa apua kilpailun jatkamiseksi.

Kuljettajan on istuttava autossa turvavyö kiinnitettynä, kunnes toimitsija antaa merkin tai antaa apua. Poikkeuksena on tilanne, jossa esim. bensiinivuoto auton sisällä aiheuttaa tulipalon riskin.

Kuljettajat, jotka ovat nousseet ulos autostaan, eivät saa jatkaa kilpailua. Jos moottori on käynnissä, toimitsijat voivat sammuttaa sen ennen kuin he työntävät auton pois radalta.

14.      Lähdönkeskeytys

Punainen lippu tarkoittaa aina uutta lähtöä. Jos uusi lähtö järjestetään, kuljettajien on ajettava hitaasti radalla ja palattava lähtöruudukkoon. Kolarin sattuessa kuljettaja tai huoltomies eivät saa suorittaa korjaustöitä minkäänlaisia työkaluja käyttäen. Tämä tarkoittaa, että vain kuljettaja ja yksi avustaja voivat suorittaa korjaustöitä ainoastaan lihasvoimaa käyttäen vain lähtöruudukon alueella. Polttoainetta voidaan lisätä, mutta vain lähtöruudukon alueella.

15.      Lähtöpaikat

Jokaisen kuljettajan lähtöpaikka määräytyy alkuerien tai finaalien tulosluettelon mukaan. Muun kuin lähtöluettelon mukaisen lähtöpaikan valitseminen ei ole sallittua.

16.      Tyhjä lähtöpaikka

Lähtöpaikka, johon auto ei ole tullut ajoissa, jää tyhjäksi.

17.      Lisälenkki

Jokaisessa erässä yksi kierroksista tulee sisältää lisälenkin. Kuljettajat, jotka eivät aja lisälenkkiä tai jotka ajavat useamman kuin yhden lisälenkin, saavat merkinnän DNF ja tuloksekseen 0 pistettä. Faktatuomarit tarkistavat, kuinka monta lisälenkkiä autot ajavat. Lisälenkiltä poistuttaessa pääradalla olevilla autoilla on etuajo-oikeus.

18.      Lähtö

Seuraavaa menettelyä on noudatettava, kun kaikki autot ovat paikoillaan lähtöruudukossa:

 1. Lähettäjä seisoo lähtöruudukon keskellä kuljettajien edessä.
 2. Lähettäjä antaa merkin käynnistää moottorit heiluttamalla molempia käsiä päänsä yläpuolella.
 3. Lähettäjä varmistaa, että kaikki mekaanikot ovat poistuneet lähtöruudukosta.
 4. Lähettäjä pyytää yksitellen jokaista kuljettajaa nostamaan peukalonsa.
 5. Kun kaikki kuljettajat ovat näyttäneet peukaloa, lähettäjä pitää ”Ready to race” -merkkiä päänsä yläpuolella ja kävelee sivuttain pois lähtöruudukosta.
 6. Valo vaihtuu punaisesta (tai valoa ei ole) vihreäksi. Jos punaista valoa käytetään, sen on oltava päällä koko ajan ennen kuin valo vaihtuu vihreäksi. Punaista valoa ei saa kytkeä päälle vain hetki ennen sen vaihtumista vihreäksi.

Lähdön valomerkkijärjestelmä merkitään kutsussa oleviin sääntöihin.

19.      Lähtöruudukko

Crosskartissa käytetään kolmea lähtöriviä (rivit ovat 4–6 metrin etäisyydellä toisistaan) ja kuutta lähtölinjaa samoin kuin rallicrossissa (lähtölinjojen välinen etäisyys on vähintään 2 metriä). Paikat lähtölinjoissa ovat alkuerissä ja finaalissa erilaiset. 

Aika-ajoerät: 6 crosskart-autoa 3 rivissä. Eturivissä ovat autot 1–2, toisessa rivissä autot 3–4 ja kolmannessa rivissä autot 5–6. Kuljettajat lähtevät kerran kustakin rivistä kolmen erän aikana. Kaikkien kolmen aika-ajoerän tietokoneella tuotettu lähtöjärjestys laaditaan ja julkaistaan kuljettajille vähintään 30 minuuttia ennen ensimmäisen erän alkua. Lähtöjärjestys on valittava satunnaisesti NEZ XL -ohjelmalla.

 

Finaalierät: 9 crosskart-autoa 3 rivissä.

Eturivissä autot ovat radoilla 1, 3, 5, toisessa autot radoilla 2, 4, 6 ja kolmannessa autot ovat radoilla 1, 3, 5.

20.      Karsinta finaaliin

 Pisteiden mukainen karsinta suoritetaan seuraavalla tavalla:

Alkuerän voitto tuottaa 10 pistettä ja seuraavat sijoitukset 7, 5, 3, 2, 1. Finaaliin pääsy ratkaistaan kaikkien kolmen alkuerän yhteispisteiden perusteella.

Kuljettaja, jolla on eniten pisteitä, lähtee lähtöpaikasta 1 radan mukaisesti. Kuljettaja, joka on saanut toiseksi eniten pisteitä, lähtee lähtöpaikasta 2 ja niin edelleen. Muun kuin lähtöluettelon mukaisen lähtöpaikan valitseminen ei ole sallittua.

 

Jos kaksi kuljettajaa tai useampi saa saman pistemäärän, lähtöjärjestyksen määrääminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Voittopisteiden määrä, toisen sijan pistemäärän jne.
 2. Kuljettajan sijoitus alkuerässä 3.
 3. Kuljettajan sijoitus alkuerässä 2.
 4. Kuljettajan sijoitus alkuerässä 1.
 5. Ensimmäisellä sijalla on kuluvan kauden kokonaissijoitus, toisella sijalla on edellisen kauden kokonaissijoitus.
 6. Jos kukaan kuljettaja ei ole edellä mainitussa luettelossa, sijoitus määrätään arpomalla.

Finaaliin päästäkseen kuljettajien on suoritettava vähintään yksi alkuerä (ja ohitettava ruutulippu).

21.      Finaalien lukumäärä

Finaalien lukumäärä määräytyy kussakin luokassa finaaliin oikeutettujen kilpailijoiden lukumäärän mukaan.

A-finaalissa on oltava vähintään 2 kilpailijaa, B-finaalissa vähintään 13 kilpailijaa, C-finaalissa vähintään 20 kilpailijaa ja D-finaalissa vähintään 27 kilpailijaa.

Edellisen finaalin kaksi parasta autoa nousee ylöspäin seuraavaan finaaliin.

22.      Parc ferme

Parc ferme on pakollinen vain A-finaaleihin osallistuville kuljettajille. Muiden finaalien kuljettajat voivat palata varikolle.

 

23.      Crosskart SM-kilpailun tulokset ja pisteet

Kaikki kilpailijat on mainittava tulosluettelossa. Kaikki tulokset on eroteltava luokan mukaan sekä alkuerissä että finaaleissa.
Voitto tuottaa 25 pistettä ja seuraavat sijoitukset 20, 17, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 pistettä.

24.      Palkintojenjako

Xtrem Sm luokassa palkitaan kolme parasta muistoensineellä.       

25.      Finaali kilpailun lopputulokset

Finaalikilpailun pisteet lasketaan seuraavaa käytäntöä noudattaen:

Mikäli kilpailuja on järjestetty neljä tai enemmän, yhteispisteistä jätetään pois kilpailu, jonka pistemäärä on pienin. Mikäli kilpailuja on kolme tai vähemmän, kaikki pisteet lasketaan mukaan.

Poikkeuksena on finaalikilpailu, jonka pisteet lasketaan mukaan joka tapauksessa. Jos ei osallistu finaalikilpailuun, vähennetään muista ajetuista huonoin kilpailu.

Jos kaksi kuljettajaa tai useampi saa saman pistemäärän, paremmuus järjestyksen määräytyminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Pois jätettävä tapahtuma.
 2. Voittopisteiden määrä, toiset sijat ja niin edelleen.
 3. Kuljettajan sijoitus viimeksi järjestetyssä tapahtumassa.
 4. Kuljettajan sijoitus toiseksi viimeisenä järjestetyssä tapahtumassa.

 


Crosskart FCC kilpailusäännöt 2017

 

Sisällys = Ladattava PDF Versio

1.       Yleistä. 2

2.       Osallistumismaksu. 2

3.       Aikataulu. 2

4.       Radat 2

5.       Tapahtumien lukumäärä ja sijoittaminen. 2

6.       Lisenssi ja osallistuminen. 2

7.       Luokat ja ikärajat 2

8.       Luokat yhdessä. 3

9.       Harjoittelu. 3

10.      Kilpailun ajaminen. 3

11.      Avustajat 3

12.      Pysähtyminen lähtöruudukkoon. 3

13.      Vilppilähtö. 4

14.      Pysähtyminen radalle. 4

15.      Lähdönkeskeytys. 4

16.      Lähtöpaikat 4

17.      Tyhjä lähtöpaikka. 4

18.      Lisälenkki 4

19.      Lähtö. 4

20.      Lähtöruudukko. 5

21.      Karsinta finaaliin. 6

22.      Finaalien lukumäärä. 6

23.      Parc ferme. 6

24.      Crosskart Challenge- ja CUP-kilpailun tulokset ja pisteet 6

25.      Palkintojenjako. 6

26.      Finaali kilpailun lopputulokset 6

 

1.     Yleistä

Näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa järjestäjä voi käyttää kansallisia sääntöjä.

2.     Osallistumismaksu

Järjestäjä määrittää kilpailumaksut sarjasäännöissä.

3.     Aikataulu

Kilpailuaikataulu ilmoitetaan kilpailukutsussa. Järjestäjällä on oikeus päättää, järjestetäänkö ilmoittautuminen ja katsastus vain kilpailua edeltävänä iltana. Jos näin toimitaan, niiden on oltava avoinna vähintään klo 23.00:een asti.

4.     Radat

Kilpailut järjestetään suljetulla, tarkastetulla radalla, jonka pinta on vaihteleva.

5.     Tapahtumien lukumäärä ja sijoittaminen

Sarjassa järjestetään 5-9 tapahtumaa, joilla CUP-mestaruuteen lasketaan vain kesäkilpailut. Talvimestaruudesta ajetaan erikseen kaikissa luokissa paitsi XTREM FCC, jossa kaikki kauden kilpailut lasketaan mukaan mestaruuteen.

6.     Lisenssi ja osallistuminen

Cup-mestaruudesta voivat kilpailla kaikki sarjaan hyväksytysti ilmoittautuneet kilpailijat, joilla on AKK:n myöntämä kilpailijalisenssi. 

Sarjan Cup osakilpailuihin saavat osallistua myös muiden maiden lisenssillä ajavat kilpailijat mutta he eivät ole oikeutettuja Cup-pisteisiin. Sarjan Cup osakilpailuihin saavat osallistua myös sarjan ulkopuoliset kilpailijat, mutta he eivät ole oikeutettuja Cup-pisteisiin.

FCC-Challenge mestaruudesta voivat kilpailla kaikki sarjaan hyväksytysti ilmoittautuneet kilpailijat. FCC-Challenge osakilpailuihin saavat osallistua myös sarjan ulkopuoliset kilpailijat, mutta he eivät ole oikeutettuja mestaruuspisteisiin.

7.     Luokat ja ikärajat

Kuljettaja voi kilpailla luokissa Mini, 85 ja 125 yläikään rajattu vuosi mukaan lukien.

Mini: siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 6 vuotta aina 11 vuoteen asti. Näytösluokka.

85: siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 9 vuotta aina 13 vuoteen asti. Cup-mestaruus.

125: siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 12 vuotta aina 16 vuoteen asti. Cup-mestaruus.

250: siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 15 vuotta. Cup-mestaruus.

650: siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 16 vuotta. Cup-mestaruus.

XTREM FCC: siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 16 vuotta. FCC Challenge mestaruus.

XTREM NEZ: siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 16 vuotta. FCC Challenge mestaruus.

Senior (650/250): siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 40 vuotta. Näytösluokka.

8.     Luokat yhdessä

Jos tietyssä luokassa on enintään neljä kilpailijaa, luokan kilpailijat voivat ajaa aika-ajoerät yhdessä lähimmän luokan kanssa, jos järjestäjä niin haluaa. Poikkeuksena ovat luokat 125 cc ja 250 cc, jotka eivät saa kilpailla yhdessä. Jokaisessa luokassa on järjestettävä erilliset finaalit.

9.     Harjoittelu

Järjestäjä voi niin halutessaan järjestää 2x2 kierroksen tai 1x3 kierroksen harjoittelun. Kuljettajan on osallistuttava vähintään yhteen harjoituserään. Eri luokkien kuljettajat ajavat erikseen. Lisäkierrosta voidaan käyttää harjoitteluun. Kuljettaja, joka ei ole ajanut vähintään yhtä harjoituskierrosta, saa osallistua kilpailuun vain kilpailujohdon suostumuksella.

10.      Kilpailun ajaminen

Jokaisessa kilpailussa ajetaan kolme alkuerää ja finaali(t). Alkuerissä ajetaan vähintään kolme kierrosta tai kahden kilometrin matka. Finaalierät ovat kaksi kierrosta pidemmät kuin alkuerät. Kilpailunjohtaja voi vähentää kierrosten lukumäärää turvallisuussyistä esimerkiksi huonon sään takia.

11.      Avustajat

Kuljettajilla voi olla lähtöruudukossa yksi avustaja. Kun moottori on käynnistetty, avustajan on poistuttava lähtöruudukosta. Jos moottori sammuu lähtöruudukossa ennen vihreän valon syttymistä tai tämän jälkeen, avustaja tai muu henkilö voi käynnistää auton ennen kuin ensimmäinen auto on ajanut yhden kierroksen loppuun. FCC-luokan kilpailija voi myös käynnistää moottorin itse

12.      Pysähtyminen lähtöruudukkoon

Kuljettaja, joka on pysähtynyt lähtöruudukkoon eikä voi lähteä normaalisti, on nostettava merkiksi toinen käsi ylös. Lähettäjä antaa käsi- tai äänimerkin ja tämän jälkeen lähtöä lykätään 2 minuutilla.

Lähtöä voidaan lykätä vain kerran kussakin erässä. Kuljettajien, jotka pysähtyvät toisen lähtöyrityksen aikana, on ilmoitettava tästä edellä mainitulla tavalla. Tämän tarkoituksena on varoittaa muita kilpailijoita ja välttää törmäyksiä.

Auto, joka ei kahden minuutin kuluessa voi osallistua lähtöön, siirretään pois lähtöruudukosta ja sen paikka jää tyhjäksi.

Jos moottori pysähtyy lähtöruudukossa vihreän valon syttymisen jälkeen, auton voi käynnistää ennen kuin ensimmäinen auto on ajanut ensimmäisen kierroksen loppuun. Tämän jälkeen auto on poistettava radalta, eikä kuljettajan katsota ajaneen erää loppuun.

13.      Vilppilähtö

Faktatuomarit tai valokennot valvovat vilppilähtöjä jokaisessa rivissä. Toinen vilppilähtö tarkoittaa kuljettajan sulkemista automaattisesti pois erästä, oli se kuka hyvänsä. Kun punaista lippua näytetään, kuljettaja voi kääntyä ympäri ja palata lähtöruudukkoon ajosuuntaa vastaan, jos mitään muuta ei ole mainittu. Pois suljettua kuljettajaa ei saa korvata toisella kuljettajalla.

14.      Pysähtyminen radalle

Mikäli kuljettaja pysähtyy radalle, hän ei saa vastaanottaa apua kilpailun jatkamiseksi.

Kuljettajan on istuttava autossa turvavyö kiinnitettynä, kunnes toimitsija antaa merkin tai antaa apua. Poikkeuksena on tilanne, jossa esim. bensiinivuoto auton sisällä aiheuttaa tulipalon riskin.

Kuljettajat, jotka ovat nousseet ulos autostaan, eivät saa jatkaa kilpailua. Jos moottori on käynnissä, toimitsijat voivat sammuttaa sen ennen kuin he työntävät auton pois radalta.

15.      Lähdönkeskeytys

Punainen lippu tarkoittaa aina uutta lähtöä. Jos uusi lähtö järjestetään, kuljettajien on ajettava hitaasti radalla ja palattava lähtöruudukkoon. Kolarin sattuessa kuljettaja tai huoltomies eivät saa suorittaa korjaustöitä minkäänlaisia työkaluja käyttäen. Tämä tarkoittaa, että vain kuljettaja ja yksi avustaja voivat suorittaa korjaustöitä ainoastaan lihasvoimaa käyttäen vain lähtöruudukon alueella. Polttoainetta voidaan lisätä, mutta vain lähtöruudukon alueella.

16.      Lähtöpaikat

Jokaisen kuljettajan lähtöpaikka määräytyy alkuerien tai finaalien tulosluettelon mukaan. Muun kuin lähtöluettelon mukaisen lähtöpaikan valitseminen ei ole sallittua.

17.      Tyhjä lähtöpaikka

Lähtöpaikka, johon auto ei ole tullut ajoissa, jää tyhjäksi.

18.      Lisälenkki

Jokaisessa erässä yksi kierroksista tulee sisältää lisälenkin. Kuljettajat, jotka eivät aja lisälenkkiä tai jotka ajavat useamman kuin yhden lisälenkin, saavat merkinnän DNF ja tuloksekseen 0 pistettä. Faktatuomarit tarkistavat, kuinka monta lisälenkkiä autot ajavat. Lisälenkiltä poistuttaessa pääradalla olevilla autoilla on etuajo-oikeus.

19.      Lähtö

Seuraavaa menettelyä on noudatettava, kun kaikki autot ovat paikoillaan lähtöruudukossa:

 1. Lähettäjä seisoo lähtöruudukon keskellä kuljettajien edessä.
 2. Lähettäjä antaa merkin käynnistää moottorit heiluttamalla molempia käsiä päänsä yläpuolella.
 3. Lähettäjä varmistaa, että kaikki mekaanikot ovat poistuneet lähtöruudukosta.
 4. Lähettäjä pyytää yksitellen jokaista kuljettajaa nostamaan peukalonsa.
 5. Kun kaikki kuljettajat ovat näyttäneet peukaloa, lähettäjä pitää ”Ready to race” -merkkiä päänsä yläpuolella ja kävelee sivuttain pois lähtöruudukosta.
 6. Valo vaihtuu punaisesta (tai valoa ei ole) vihreäksi. Jos punaista valoa käytetään, sen on oltava päällä koko ajan ennen kuin valo vaihtuu vihreäksi. Punaista valoa ei saa kytkeä päälle vain hetki ennen sen vaihtumista vihreäksi.

Lähdön valomerkkijärjestelmä merkitään kutsussa oleviin sääntöihin.

20.      Lähtöruudukko

Crosskartissa käytetään kolmea lähtöriviä (rivit ovat 4–6 metrin etäisyydellä toisistaan) ja kuutta lähtölinjaa samoin kuin rallicrossissa (lähtölinjojen välinen etäisyys on vähintään 2 metriä). Paikat lähtölinjoissa ovat alkuerissä ja finaalissa erilaiset.

Aika-ajoerät: 6 crosskart-autoa 3 rivissä. Eturivissä ovat autot 1–2, toisessa rivissä autot 3–4 ja kolmannessa rivissä autot 5–6. Kuljettajat lähtevät kerran kustakin rivistä kolmen erän aikana. Kaikkien kolmen aika-ajoerän tietokoneella tuotettu lähtöjärjestys laaditaan ja julkaistaan kuljettajille vähintään 30 minuuttia ennen ensimmäisen erän alkua. Lähtöjärjestys on valittava satunnaisesti NEZ XL -ohjelmalla.

Finaalierät: 9 crosskart-autoa 3 rivissä.

Eturivissä autot ovat radoilla 1, 3, 5, toisessa autot radoilla 2, 4, 6 ja kolmannessa autot ovat radoilla 1, 3, 5.

21.      Karsinta finaaliin

Pisteiden mukainen karsinta suoritetaan seuraavalla tavalla:

Alkuerän voitto tuottaa 10 pistettä ja seuraavat sijoitukset 7, 5, 3, 2, 1. Finaaliin pääsy ratkaistaan kaikkien kolmen alkuerän yhteispisteiden perusteella.

Kuljettaja, jolla on eniten pisteitä, lähtee lähtöpaikasta 1 radan mukaisesti. Kuljettaja, joka on saanut toiseksi eniten pisteitä, lähtee lähtöpaikasta 2 ja niin edelleen. Muun kuin lähtöluettelon mukaisen lähtöpaikan valitseminen ei ole sallittua.

Jos kaksi kuljettajaa tai useampi saa saman pistemäärän, lähtöjärjestyksen määrääminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Voittopisteiden määrä, toisen sijan pistemäärän jne.
 2. Kuljettajan sijoitus alkuerässä 3.
 3. Kuljettajan sijoitus alkuerässä 2.
 4. Kuljettajan sijoitus alkuerässä 1.
 5. Ensimmäisellä sijalla on kuluvan kauden kokonaissijoitus, toisella sijalla on edellisen kauden kokonaissijoitus.
 6. Jos kukaan kuljettaja ei ole edellä mainitussa luettelossa, sijoitus määrätään arpomalla.

Finaaliin päästäkseen kuljettajien on suoritettava vähintään yksi alkuerä (ja ohitettava ruutulippu).

22.      Finaalien lukumäärä

Finaalien lukumäärä määräytyy kussakin luokassa finaaliin oikeutettujen kilpailijoiden lukumäärän mukaan.

A-finaalissa on oltava vähintään 2 kilpailijaa, B-finaalissa vähintään 13 kilpailijaa, C-finaalissa vähintään 20 kilpailijaa ja D-finaalissa vähintään 27 kilpailijaa.

Edellisen finaalin kaksi parasta autoa nousee ylöspäin seuraavaan finaaliin.

23.      Parc ferme

Parc ferme on pakollinen vain A-finaaleihin osallistuville kuljettajille. Muiden finaalien kuljettajat voivat palata varikolle.

24.      Crosskart Challenge- ja CUP-kilpailun tulokset ja pisteet

Kaikki kilpailijat on mainittava tulosluettelossa. Kaikki tulokset on eroteltava luokan mukaan sekä alkuerissä että finaaleissa.
Voitto tuottaa 25 pistettä ja seuraavat sijoitukset 20, 17, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 pistettä.

25.      Palkintojenjako

Palkitaan Kaikki A-finalistit. Mini-luokassa palkitaan kaikki osallistujat.

Kun viimeinen sarjan kilpailu on päättynyt, pitää järjestäjä sarjan voittajille (1-3) oman palkintoseremonian.       

26.      Finaali kilpailun lopputulokset

Finaalikilpailun pisteet lasketaan seuraavaa käytäntöä noudattaen:

Mikäli kilpailuja on järjestetty neljä tai enemmän, yhteispisteistä jätetään pois kilpailu, jonka pistemäärä on pienin. Mikäli kilpailuja on kolme tai vähemmän, kaikki pisteet lasketaan mukaan.

XTREM FCC Challenge luokassa lasketaan mukaan kaikki osakilpailut, yhteispisteistä jätetään pois kilpailu, jonka pistemäärä on pienin.

Poikkeuksena on finaalikilpailu, jonka pisteet lasketaan mukaan joka tapauksessa. Jos ei osallistu finaalikilpailuun, vähennetään muista ajetuista huonoin kilpailu.

Jos kaksi kuljettajaa tai useampi saa saman pistemäärän, paremmuus järjestyksen määräytyminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Pois jätettävä tapahtuma.
 2. Voittopisteiden määrä, toiset sijat ja niin edelleen.
 3. Kuljettajan sijoitus viimeksi järjestetyssä tapahtumassa.
 4. Kuljettajan sijoitus toiseksi viimeisenä järjestetyssä tapahtumassa.

FCC & sosiaalinen media

Osallistu keskusteluun ja tutustu muihin lajin harrastajiin helposti Facebookin avustuksella. FCC:n löydät Facebookista klikkaamalla tähän.