Crosskart FCC Sarjasäännöt 2017

PDF versiona tulostukseen 

versio 1.0

Sisällys

1.      SARJASÄÄNNÖT. 2

1.1.       Osakilpailuiden säännöt 2

1.2.       FCC-sarjan organisaatio. 2

1.3.       Kilpailuluokat ja arvot 2

1.4.       Kilpailusäännöt 3

1.5.       Lisenssit 3

1.6.       Sarjaan ilmoittautuminen. 3

1.7.       SM-arvo. 3

1.8.       Sarjamaksut 3

1.9.       Osakilpailut 4

1.10.         Osakilpailuihin ilmoittautuminen ja osallistumismaksut 4

1.11.         Kilpailunumerot ja sarjamainokset 5

1.12.         Varikkotilat 6

1.13.         Tekniset määräykset 6

1.13.1.       Rengasmääräykset 6

1.13.2.       Käytettävät polttoaineet 7

1.13.3.       Telemetria. 7 

1.13.4.       Menestyspainot 7

1.13.5.       Ajovarusteet 7

1.14.         Palkinnot 7

1.15.         Tiedotus- ja promootiotilaisuudet 8

1.16.         Valokuva- ja videomateriaali sekä sarjan televisiointi 8

1.17.         Lajin ja sarjan etujen valvonta. 8

2.    KILPAILUN KULKU

2.1.       Sarjan asiapaperit 8

2.2.       Harjoitukset 8

2.3.       Katsastus. 8

2.4.       Ohjaajakokoukset 9

2.5.       Liputustoiminta. 9

2.6.       Parc fermé. 10

2.7.       Tulokset 10

2.8.       Vastalause. 10

1.  SARJASÄÄNNÖT

2017 Crosskart FCC sarjassa ajetaan juniorluokissa Mini, 85, 125, 250 sekä Extrem luokissa. Luokilla on joko Cup-mestaruusarvo, Suomenmestaruusarvo tai Challenge mestaruusarvo.

1.1. Osakilpailuiden säännöt

Sarjan osakilpailut järjestetään AKK:n luvalla, FIA:n, Autourheilun Sääntökirjan 2017 ja Crosskart kilpailusääntöjen mukaisesti.

Muutokset

AKK:lla on oikeus force majeure- tai turvallisuussyistä muuttaa sarjasääntöjä ennen kautta ja sen aikana sarjan lisämääräyksillä. Muutoksista tiedotetaan kilpailijoille heidän sarja-ilmoittautumisessaan antamaansa sähköpostiosoitteeseen, osakilpailujen järjestäjille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi muutokset julkaistaan FCC:n kotisivuilla.

1.2. FCC-sarjan organisaatio

Puheenjohtaja: Gunnar Alm

Varapuheenjohtaja: Ilkka Suutari

Sihteeri: Jaakko Latvala

Jäsenrekisterin ylläpitäjä: Ilkka Suutari

Tekniikkatyöryhmä: Reima Tuuva, Toni Reunanen, Sami Halonen ja Petri Sääskilahti

Tiedotus, kilpailut: Gunnar Alm, Jaakko Latvala ja Heli Lahti-Saloranta

Markkinointi ja materiaalit: Finnish Crosskart Association ry

Sarjan päätoimihenkilöt

Tuomariston PJ ja osakilpailujen tuomarit hyväksyy AKK ja ne on mainittu kilpailukutsussa. Kunkin kilpailun tarvittavat aluetuomarit valitsee kilpailun operatiivinen johtaja yhteistyössä osakilpailun järjestäjän kanssa.

1.3. Kilpailuluokat ja arvot

XTREM SM (NEZ)

Luokkaan kuuluvat FIA NEZ-sääntöjen mukaiset XTREM autot.

Kuljettajien Suomenmestaruus.

XTREM NEZ

Luokkaan kuuluvat FIA NEZ-sääntöjen mukaiset XTREM autot.

FCC Challenge mestaruus.

XTREM FCC

Luokkaan kuuluvat kansallisen luokan Speedcar autot.

FCC Challenge mestaruus.

Crosskart 250cc

Luokkaan kuuluvat FIA NEZ luokan mukaiset crosskartit.

Kuljettajien Cup-mestaruus.

Crosskart 125cc

Luokkaan kuuluvat FIA NEZ luokan mukaiset crosskartit.

Kuljettajien Cup-mestaruus. 

Crosskart 85cc

Luokkaan kuuluvat FIA NEZ luokan mukaiset crosskartit.

Kuljettajien Cup-mestaruus.

Crosskart Mini

Luokkaan kuuluvat FIA NEZ luokan mukaiset crosskartit. Näytösluokka.

Luokat XTREM SM ja XTREM NEZ ajetaan samoissa lähdöissä.

1.4. Kilpailusäännöt

Sarjan kilpailusäännöt luokittain on määritelty 2017 Crosskart FCC ja 2017 Crosskart SM säännöissä ja ne julkaistaan AKK:n verkkosivuilla www.autourheilu.fi.

1.5. Lisenssit

Extrem-luokissa AKK:n myöntämän kilpailijalisenssin omaavilla kilpailijoilla tulee olla lisäksi voimassaoleva JM-, endurance- tai rataleima-tutkinto. Junior luokkien Mini, 85, 125 ja 250 kuljettajille järjestetään oma koulutus kauden alussa. 

1.6.  Sarjaan ilmoittautuminen

Sarjaan ilmoittaudutaan AKK:n KITI-järjestelmän kautta. Sarjan osallistumismaksu tulee suorittaa FCA ry:n tilille, viitteenä käytettävä kilpailijan motorsport ID-numeroa. Ilmoittautuminen on pätevä vasta, kun sarjaan ilmoittautunut kilpailija on maksanut sarjamaksun. Sarjaan hyväksyttyjen kilpailijoiden nimet julkaistaan FCC:n nettisivuilla.

1.7.        SM-arvo

Luokan SM arvo myönnetään vain luokalle, jossa on vähintään 10 hyväksyttyä kilpailijaa.

SM-pisteitä voi saada vasta ilmoittautumisen hyväksymisen jälkeisistä osakilpailuista.

1.8.   Sarjamaksut

XTREM NEZ  500€

XTREM FCC  500€

250cc          400€

125cc          400€

85cc            300€

Mini                 0€

Sarjamaksu ei sisällä osallistumismaksua osakilpailuihin.

1.9.  Osakilpailut

Talvikilpailut

1. osakilpailu 29.1.2017    Marttila           (Sprint)

2. osakilpailu 11.2.2017    Hyvinkää        (Sprint)

3. osakilpailu 4.3.2017      Mäntyharju    (Sprint)

Kesäkilpailut

4. osakilpailu 06.5.2017    Jurva             (RC)


5. osakilpailu 21.5.2017    Vilppula         (RC)


6. osakilpailu 22.7.2017    Kauhajoki      (RC)


7 osakilpailu 20.8.2017     Kemora         (RC)


8. osakilpailu 30.9.2017    Hyvinkää       (RC)

1.10. Osakilpailuihin ilmoittautuminen ja osallistumismaksut

FCA:lla on oikeus olla hyväksymättä kilpailijaa sarjaan. Mikäli ilmoittautumista ei hyväksytä, ilmoitetaan siihen johtaneet syyt.

Sarjaan ilmoittautumalla kilpailija vahvistaa osallistuvansa sarjaan.

Ilmoittautuminen

Erillistä ilmoittautumista sarjan osakilpailuihin ei tarvita. Sarjaan ilmoittautumalla kilpailijat ilmoittautuvat jokaiseen sarjan osakilpailuun. Mikäli kilpailija joutuu peruuttamaan jonkin osakilpailun osallistumisen, tulee se tehdä suoraan ko. kilpailun järjestäjälle sääntökirjan mukaisesti. Järjestäjällä on oikeus periä osallistumismaksun suuruinen maksu kilpailijalta joka laiminlyö peruutusilmoituksen.

Muutokset ilmoittautumiseen

Mikäli jokin sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä annetuista tiedoista muuttuu, on asiasta tehtävä muutosilmoitus FCA:lle viipymättä.

Maksut osakilpailuun

Sarjaan ilmoittautuneet kilpailijat maksavat osallistumismaksun kilpailukutsun mukaisesti.

Osallistumismaksu sarjaan ilmoittautuneille:

XTREM NEZ          185€

XTREM FCC          185€

250cc                  125€

125cc                  125€

85cc                    95€

Mini                     95€

Osallistumismaksu sarjan ulkopuolisille:

XTREM NEZ          285€

XTREM FCC          285€

250cc                  285€

125cc                 180€

85cc                   135€

Mini                    95€

1.11. Kilpailunumerot ja sarjamainokset

Numerot

FCA myöntää kullekin kilpailijalle vuosittain kilpailunumeron, joka varataan toimistolta osoitteesta info@fccnet.fi. Vuosinumero tulee olla varattu ennen sarjaan ilmoittautumista ja se tulee ilmoittaa sarjailmoittautumisen yhteydessä. NEZ-sarjaa ajavat saavat numeron AKK:n ohjeiden mukaisesti.

Kaikki kilpailijat kiinnittävät kilpailunumeronsa itse ja pitävät ne kunnossa koko kauden ajan. Kilpailunumerot toimitetaan sarjan toimesta.

Mainostila

Kilpailijoiden on varattava autostaan tilat sarjan yhteistyökumppanien mainoksia sekä kilpailunumeroita varten. Myös sarjan ulkopuolisia kilpailijoita koskevat samat mainos- ja numeromääräykset.

Kilpailijan nimen pitää olla selvästi näkyvillä.

Sarjamainokset

FCA toimittaa kullekin kilpailijalle riittävän määrän sarjamainoksia. Kilpailija vastaa siitä, että nämä mainokset ovat kaikissa sarjan kilpailu- ja promootiotoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa niille kuuluvilla paikoilla, sekä että ne ovat ehjät ja puhtaat. Sarjamainoksia ja kilpailunumeroita ei saa millään tavalla muuttaa.

Omat mainokset

Sarjan mainokset eivät estä kilpailijaa käyttämästä omia mainoksia kilpailukalustossaan, vaikka ne olisivat ristiriitaisia sarjamainosten kanssa. Kilpailijan omat mainokset eivät kuitenkaan saa häiritä sarjamainoksia.

Varikkopassit

Kukin sarjaan hyväksytty kilpailija saa kaulapassit. Passeja jaetaan kolme kappaletta / kilpailija. Kilpailija / Huoltaja on vastuussa kaikista hänen passejaan käyttävistä henkilöistä. 

Sanktiot

Sarjalla on oikeus määrätä kilpailijalle 500 euron sakko siinä kilpailussa, jossa kilpailija laiminlyö sarjamainoksia koskevia määräyksiä.

Työryhmällä on oikeus langettaa kilpailijalle 500 euron sakko tai periä liput takaisin, mikäli se katsoo niitä käytettävän väärin tai niitä käyttävien henkilöiden toiminnan olevan haitallista autourheilulle.

Rannekkeet

Sarjan ulkopuolinen yksittäisiin osakilpailuihin osallistuva kilpailija saa osakilpailun järjestäjältä kolme (3) sisäänpääsyranneketta. 

1.12.     Varikkotilat

Varikkotilan koko

Kilpailija saa tuoda varikolle yhden huoltoteltan ja yhden huoltoauton. Varikkotilan koko on enintään 8 x 10 metriä tai enintään 80 m2. Huoltoteltan etuosa on pidettävä auki koko kilpailun ajan. Poikkeavista yhdistelmistä kilpailijan on otettava ennakkoon yhteyttä osakilpailun järjestäjään.

Sammutin

Jokaisella kilpailijalla on oltava varikkopaikallaan helposti saatavilla vähintään yksi sääntökirjan mukaan tarkastettu 27A 144 B-C luokan 6 kg sammutin/kilpa-auto.

Suojapeite

Jokaisen kilpa-auton alla varikkopaikalla pitää olla vähintään auton pohjapinta-alan suuruinen nesteitä läpäisemätön alusta eli suojapeite. Sääntöjen vaatima imeytysmatto tulee olla kilpailijan varikkovarusteena mahdollisen nestevuodon imeytystä varten.

Huoltoautot

Kilpailukaluston lisäksi muiden henkilöautojen tuonti varikolle on kielletty. Vain yksi huoltoauto kilpailijaa kohden varikolla sallitaan.

Nopeusrajoitus varikolla

Varikon nopeusrajoitus on 20 km/h, jonka todettu ylittäminen johtaa seuraamuksiin. Turvallisuussyistä on rullalautailu, polkupyöräily ym. toiminta kielletty varikolla. Kilpailijat voivat tutustua rataan polkupyörällä.

1.13. Tekniset määräykset

Sarjassa noudatetaan 2017 Suomen Crosskart teknisiä määräyksiä luokkien Mini, 85, 125 ja 250 osalta sekä luokassa XTREM NEZ NEZ-sarjan teknisiä määräyksiä. Nämä löytyvät AKK:n verkkosivulla www.autourheilu.fi

Luokassa XTREM FCC noudatetaan FCA:n luokalle tekemiä teknisiä sääntöjä jotka ovat verkkosivulla www.fccnet.fi

1.13.1.   Rengasmääräykset

Kilpailussa on sallittua käyttää vain luokille määrättyjä renkaita.

Renkaiden lämmittäminen ja kaikenlainen kemiallinen käsittely pidon parantamiseksi on kielletty. 

Renkaiden määrä

XTREM FCC luokan kilpailija saa käyttää kilpailun aikana yhteensä 4 kpl renkaita. Jokaisessa renkaassa on FCA leima. Kilpailussa rikkoontuneen renkaan tilalle saa kuitenkin vaihtaa uuden pääkatsastajan suostumuksella. Vain näillä merkityillä renkailla kilpaileminen on sallittu. Muut luokat käyttävät NEZ säännön mukaisia renkaita.

Talvirenkaat

Luokat käyttävät oman tekniikkasäännön mukaisia renkaita. Kilpailija saa käyttää kilpailun aikana yhteensä 4 kpl renkaita. Kilpailussa rikkoontuneen renkaan tilalle saa kuitenkin vaihtaa uuden pääkatsastajan suostumuksella.

1.13.2. Käytettävät polttoaineet

Kaikissa Crosskart luokissa saa käyttää vain voimassaolevan NEZ-säännön mukaista polttoainetta.

1.13.3.  Telemetria

Kaikki datan siirto liikkuvasta kilpa-autosta tai -autoon on kielletty.

Lähetin kierrosaikojen mittaamiseksi on sallittu, kunhan se on erillinen yksikkö, eikä sitä ole mitenkään kytketty moottoriin tai moottorinohjaukseen.

Datan tallennin auton sisäpuolella on sallittu.

Viestiyhteys liikkuvasta kilpa-autosta kuljettajan ja muun tiimin välillä on kielletty.

1.13.4.  Menestyspainot

FCA:lla on oikeus muuttaa perustelluista syistä kilpailija- ja / tai autokohtaisesti autojen minimipainoa kesken sarjan. Ei koske luokkia 250, 125, 85 & Mini.

1.13.5. Ajovarusteet

Sääntökirjan liite J:n kohdan XIX mukaan. HANS-niskatuen käyttö on pakollista XTREM NEZ & FCC luokissa. Muissa crosskart luokissa (250, 125, 85 & Mini) ajovarusteet NEZ säännön mukaan. 

1.14. Palkinnot

Sarjapalkinnot

Kauden päätyttyä FCA palkitsee vuosittain yhteispisteiden kolme (3) parasta kilpailijaa mitalein luokittain. Palkinnon saajien on osallistuttava tilaisuuteen, poissaolo on sallittu vain hyväksytyn pakottavan syyn vuoksi.

Palkintojen jako osakilpailuissa

Palkintojen jako suoritetaan viimeiseksi ajettavan luokan jälkeen välittömästi epävirallisten tulosten perusteella. Kaikkien palkittavien kilpailijoiden on osallistuttava palkintojen jakoon.

Pukeutuminen palkintojen jaossa

Palkintokorokkeella kilpailijan on oltava pukeutunut ajohaalariin. ( sijat 1,2 ja 3) Palkintojenjakotilaisuudessa palkintokorokkeelle saavat nousta vain palkittavat kilpailijat.

Muutokset palkintoihin

Mikäli palkintojärjestykseen tulee myöhemmin muutoksia, on väärän sijoituksen mukaisen palkinnon saanut kilpailija velvoitettu toimittamaan kyseisen palkinnon / palkinnot takaisin kilpailun järjestäjälle 30 minuutin kuluessa virallisten tulosten julkaisemisesta. Mikäli virallisia tuloksia ei voida julkaista kilpailupaikalla, tulee väärän sijoituksen mukaisen palkinnon saaneen kilpailijan toimittaa kyseinen palkinto / palkinnot osakilpailun järjestäjälle 7 vrk:n kuluessa virallisten tulosten julkaisemisesta.

1.15. Tiedotus- ja promootiotilaisuudet

Kilpailija on velvollinen pyydettäessä olemaan läsnä lajiryhmän järjestämissä sarjan tiedotus- ja promootiotilaisuuksissa. Tilaisuuksia on enintään 2 / kilpailija.

1.16. Valokuva- ja videomateriaali sekä sarjan televisiointi

FCA pidättää kaikki tallennus- ja esitysoikeudet tuottamaansa valokuva- ja videomateriaaliin. FCA saa vapaasti käyttää tuottamaansa kilpailijan kilpailutoimintaan liittyvää valokuva- ja videomateriaalia.

Kilpailijan on pyydettäessä sallittava kameran asentaminen autoonsa (paino max.3 kg).

Sarjan kaikki osakilpailut televisioidaan.

Kilpailijan ja tiimin henkilökunnan vaatetuksen tulee olla edustava ja pääasiallisesti yhteneväinen.

1.17. Lajin ja sarjan etujen valvonta

Ilmoittautumalla sarjaan tai erilliseen osakilpailuun kilpailija sekä ilmoittaja sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä, toimitsijoiden ohjeita kilpailupaikoilla sekä ottamaan toiminnassaan ja lausunnoissaan huomioon sarjan ja autourheilun edut.

Kilpailijoiden tulee noudattaa sääntökirjan yleisten sääntöjen §61 ja erityisesti kohdan 4 mukaisia määräyksiä mainoksissaan. Tupakkamainonta on kielletty.

Kilpailijan/ilmoittajan on huolehdittava, että tiiminsä jäsenet ja varikkotila ovat edustuskunnossa kaikissa osakilpailuissa. Tämä mm. tarkoittaa sitä, ettei alkoholia käytetä julkisesti. Sanktiona säännön rikkomisesta voidaan kilpailijalle/ilmoittajalle langettaa 500€:n sakko. Sääntökirja §63

2.    KILPAILUN KULKU

2.1. Sarjan asiapaperit

Sarjaan ilmoittautuneen kilpailijan on esitettävä sarjan ensimmäisessä kilpailussaan kaikki tarvittavat asiapaperit ja allekirjoitettava ilmoittautumisensa ennen ensimmäistä katsastusta.

Yksittäisiin osakilpailuihin osallistuvat kilpailijat esittävät kilpailutoimistossa kaikki tarvittavat asiapaperit kilpailukohtaisesti ja allekirjoittavat ilmoittautumisensa.

2.2. Harjoitukset

Kilpailijan on ilmoittauduttava kilpailupaikalla ennen osallistumista osakilpailun vapaisiin harjoituksiin.

2.3. Katsastus

Katsastus suoritetaan Autourheilun Sääntökirjan 2017 nopeuskilpailujen sääntöjen mukaan.

Kussakin osakilpailussa katsastus osakilpailun säännöissä julkaistavan aikataulun mukaisesti.

Kilpailun loppukatsastus tapahtuu kilpailun jälkeen. Kilpailuissa suoritetaan tarvittaessa välikatsastuksia.

2.4. Ohjaajakokoukset

Ohjaajakokous kilpailupäivänä

Sarjan osakilpailuissa pidetään ohjaajakokous kilpailupäivänä ennen kilpailua. Kokouspaikan sijainti ilmoitetaan virallisella ilmoitustaululla.

Ylimääräinen ohjaajakokous

Mikäli kilpailunjärjestäjä katsoo aiheelliseksi, sillä on oikeus järjestää ylimääräisiä ohjaajakokouksia.

Ennen sarjan ensimmäistä osakilpailua pidetään kaikille sarjaan ilmoittautuneille kuljettajille pakollinen ohjaajakokous, jossa kerrataan crosskarttiin liittyviä sääntöasioita. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kilpailijoiden on osallistuttava kaikkiin näihin kokouksiin. Mikäli kilpailija ei osallistu ohjaajakokoukseen ilmoitettuna aikana, joutuu hän maksamaan kilpailun järjestäjälle 100 euron sakon ja saa osallistua kyseiseen osakilpailuun vain tuomariston päätöksellä.

2.5. Liputustoiminta

Lippujärjestelmä

Kilpailuissa käytetään yksilippujärjestelmää. Tällöin ei käytetä ennakkolippua, vaan se ratavalvontapiste, jonka valvonta-alueella este on, näyttää heiluvaa lippua. Lippujen sijasta voidaan käyttää myös hyväksyttyjä valomerkinantolaitteita.

Keltainen lippu

Keltaista lippua näytettäessä on ohitus sallittu jo liputuksen aiheuttaneen esteen tai vaaratilanteen jälkeen.

Numeron näyttö

Kilpailun johdon määräämät liputukset näytetään kilpailijoille pääliputuspisteessä. Lipun yhteydessä näytetään sen kilpailijan numeroa, kenelle lippu on annettu. Liputukset ovat voimassa päätöksentekohetkestä, vaikka niitä ei ehditä kilpailijalle näyttää.

Mustavalkoinen lippu

Mustavalkoinen lippu (MV) tarkoittaa, että kilpailija on ollut osallisena tapahtumassa, jota johto tutkii. Kilpailija jatkaa lähtönsä maaliin huomioiden mahdollisesti tekemänsä virheen. Päätös asiassa julkaistaan lähdön jälkeen ja voi olla vapauttava tai jokin rangaistus.

Musta lippu

Musta lippu (M) tarkoittaa sitä, että kilpailija on tehnyt niin suuren virheen, että hänen ajosuorituksensa hylätään kyseisestä lähdöstä. Kilpailijan on tultava pois radalta välittömästi. Tuomaristo voi antaa törkeästä rikkeestä lisärangaistuksen.

Vastalause

Mikäli kilpailija ei tyydy kilpailun johtajan tekemään MV- tai M-lipun päätökseen, hän voi tehdä vastalauseen viiden minuutin kuluessa lähdön maaliintulosta. Vastalause toimitetaan kilpailun johtajalle. Kilpailun tuomaristo käsittelee vastalauseen. Vastalauseen käsittelymaksu on 90€, joka palautetaan kilpailijalle jos vastalause hyväksytään. Muussa tapauksessa maksu jää järjestäjälle.

Kilpailusta sulkeminen

Mikäli kuljettaja saa kilpailussa kaksi (2) mustaa lippua, suljetaan hänet kokonaan kilpailusta. Hänen on laskettava tämän kilpailun 0 tulos sarjapisteisiin.

Tekniikkalippu

Mikäli kuljettajalle näytetään musta-oranssi tekniikkalippua (MO), tulee hänen ajaa pysäköintivarikolle seuraavan kerran varikolle poistumistien kohdalle tullessaan.

2.6. Parc fermé

Jokaisen kilpailun jälkeen kilpailijat siirtävät autonsa parc ferme´ alueelle järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat eivät saa kajota autoonsa ilman järjestäjän lupaa ja heidän tulee poistua alueelta välittömästi. Autosta saadaan poistaa transponderi ja mahdollinen kamera vain pääkatsastajan luvalla ja valvonnassa. Mekaanikot tai muut tiimin jäsenet saavat tulla parc fermé alueelle vain sarjan pääkatsastajan luvalla.

2.7.  Tulokset

Viralliset tulokset julkaistaan välittömästi niiden tultua hyväksytyiksi kunkin kilpailun ilmoitustaululla, jonka sijainti ilmoitetaan kilpailun ohjeissa. Mikäli virallisia tuloksia ei pystytä julkaisemaan kilpailupaikalla, julkaistaan ne sarjan internet-sivuilla heti niiden tultua hyväksytyiksi.

2.8.  Vastalause

Vastalauseaika on 15 minuuttia kilpailutapahtumasta, kanssakilpailijan toiminnasta tai johdon tekemästä päätöksestä. Poikkeuksena on viiden (5) minuutin vastalauseaika MV/M-lipun saamisesta lähdössä. Vastalauseen käsittelymaksu on 90€, joka palautetaan kilpailijalle jos vastalause hyväksytään. Muussa tapauksessa maksu jää järjestäjälle.


FCC & sosiaalinen media

Osallistu keskusteluun ja tutustu muihin lajin harrastajiin helposti Facebookin avustuksella. FCC:n löydät Facebookista klikkaamalla tähän.