CROSSKART SÄÄNNÖT 2016

Säännöt 2016 ladattava PDF 

Muutokset 2016 merkitty keltaisella huomiovärillä

Poistetut kohdat näkyvät yliviivattuina ja korostettuna punaisella huomiovärillä

 

Yleiset säännöt

Crosskart -luokissa noudatetaan nopeuskilpailujen yleisiä sääntöjä, sekä ajotapaa koskevissa asioissa Rallycrossin sääntöjä (nopeuskilpailujen säännöt kohta 14.3.) Lue nopeuskilpailuja koskevat säännöt huolellisesti AKK:n sääntökirjasta.

Lisenssit

Kansallisten lisenssien osalta noudatetaan Autourheilun kansallisia määräyksiä Suomessa. Lue lisens- simääräykset ja vakuutustiedot kansallisista määräyksistä.

Crosskart–luokissa vaaditaan kuljettajalta vähintään Peruslisenssi.

Kaikilla alle 18-vuotiailla kilpailijoilla tulee olla kaikissa kilpailuissa 18-vuotta täyttänyt huoltaja, jolla on huoltaja/ mekaanikko-lisenssi. Huoltajalisenssinä käy myös AKK:n myöntämä ilmoittajalisenssi tai jokin muu kilpailijalisenssi.

Kuljettajan ikä

Crosskart 85- ja 125 JUNIOR–luokassa kuljettajan tulee täyttää minimissään 9-vuotta sinä vuonna kun aloittaa kilpailemisen, luokassa voi ajaa sen vuoden loppuun kun täyttää 13-vuotta.

Crosskart 125-luokassa kuljettajan tulee täyttää minimissään 12-vuotta sinä vuonna kun aloittaa kilpai- lemisen, luokassa voi ajaa sen vuoden loppuun kun täyttää 16-vuotta. Crosskart EXTREM Ikä 16v

 

Ajovarusteet

Alapuolella näkyvät pakolliset turvavarusteet minimissään harjoittelussa ja kilpailuissa.

         -  Vähintään FIA 1986 standardilla varustettu haalari 


         -  Tulelta suojaavat alusasut (sukat, housut, paita) 


         -  Ajohanskat 


         -  Ajokengät 


         -  Kypärähuppu 


         -  Niskatuki 


         -  Kypärä (mielellään motocross mallinen) 


         -  Silmiä suojaavat ajolasit 
Tulenkestävä ajohaalari 
Vähintään FIA 1986 tai 8856-2000 standardin mukainen ajohaalari. FIA–luokituksen tulee löytyä ajo- haalarista, jossa tulee ilmetä myös valmistajan tiedot. Ajohaalarin kanssa suositellaan käytettävän tu- lelta suojaavia alusasusteita kaikissa luokissa. Nylon tai vastaavan alusasun käyttö on kielletty. 
Kengät 
Tulee olla valmistettu tulenkestävästä materiaalista. Kengän tulee myös peittää koko jalka ja sen tulee ylettyä nilkan yläpuolelle (kengän malli) 
Hanskat 
Tulee olla valmistettu tulenkestävästä materiaalista. Sen tulee peittää koko käsi ja ylettyä ajopuvun päälle. 
Kypärähuppu 
Tulee olla valmistettu tulenkestävästä materiaalista ja se tulee olla FIA hyväksytty. Hupun tulee peittää päälaki ja koko niskan alue niin, että se ylettyy ajopuvun alle. 
 

  

Niskatuki

Niskatuki on pakollinen, sitä tulee käyttää harjoituksissa, sekä kilpailuissa. Suositellaan HANS- niskatuen käyttöä siihen sopivan kypärän kanssa, kypärään ei saa itse porata reikiä HANS-kiinnitystä varten.

Kypärä

Kokonainen kilpailukypärä, joko maskilla tai integroidulla leukasuojalla, joka suojaa kuljettajan leukaa ja hampaita. Hyvin suojaavat ajolasit, motocross tyyppiset, jossa roll-off kalvo tai heittokalvot.

Tekniset vaatimukset

Ainoastaan kypärät, jotka vastaavat seuraavia vähimmäisvaatimuksia, voidaan hyväksyä kilpailuun. Perusvaatimuksena on, että suojakypärän ja sen kaikkien osien, joita ei tässä yhteydessä luetella tar- kemmin, on vähintään täytettävä alla lueteltujen standardien vaatimukset:

• Europe ECE 22-05 ‘P’, ́NP ́tai ́J ́ • USA SNELL M 2010, SNELL M 2005

Merkintä ECE on ympäröity E, jonka perässä oleva numero (1 - 48) tarkoittaa maata, jossa kypärä on hyväksytty. Sen alla olevassa tekstissä täytyy esiintyä numero 05. Merkintä sijaitsee kypärän sisäpuolel- la, vuoren alla tai hihnassa.

SNELL-FIA CMS2007, CMR2007

SNELL M 2005, 2010–merkintä sijaitsee kypärän sisäpuolella. Muut kypäräluokitukset sääntökirjan liite J XIX mukaan. Jos kypärä on vaurioitunut ja se todetaan käyttökelvottomaksi, tulee kiritysremmeihin merkitä valkoisel- la maalilla X merkit. Merkittyjä kypäriä ei voi enää käyttää missään kilpailuissa.

 

Crosskartin tekniset määräykset

AKK voi tehdä poikkeuksia tai muutoksia säännöissä kauden aikana, jos se katsotaan tarpeelliseksi turvallisuus tai kilpailijoiden tasapuolisuus syistä. Jos ei erikseen mainita, näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa luokissa.

On kilpailijan vastuu varmistaa auton sääntöjenmukaisuus koko kilpailun ajan.
Jos kilpailijan todetaan rikkoneen sääntöjä moottorin tilavuuden, kaasuttimen, polttoaineen tai renkai- den osalta, on seurauksena aina kilpailusta sulkeminen ja pisteiden menetys.
Tässä tapauksessa kilpailu lasketaan aina mukaan mestaruuspisteisiin.

Lisätiedot ja päivitykset sääntöihin AKK:n Internet sivuilla:

www.autourheilu.fi/lajit/crosskart

Katsastus

Ennen kilpailua kaikki osallistuvat autot katsastetaan, lisäksi kuljettajan ajovarusteet tarkastetaan niin, että ne täyttää laaditut säännöt ja niistä ei löydy turvallisuuteen vaikuttavia haittatekijöitä. Erityistä huomiota kiinnitetään mahdollisiin halkeamiin alustassa tai turvakehikossa. Jos auto ei täytä teknisiä vaatimuksia tai jos siihen liittyy turvallisuusriski, tällöin kilpailunjohto voi sulkea kuljettajan pois kilpailusta. Kuljettajalla pitää olla autonsa katsastuskortti mukana katsastuksessa. Autossa pitää olla näkyvällä paikalla auton runkonumero, ei kuitenkaan irrotettavassa turvakehikossa, sen pitää täsmätä katsas- tuskortin numeron kanssa.

Valmistenumero ja katsastuskortti

Kaikissa Crosskart autoissa tulee olla AKK Motorsport ry:n myöntämä katsastuskortti. Katsastuskortin myöntämiseksi auton rungossa tulee olla valmistenumero. Omatekoisen rungon valmistenumero anne- taan AKK:sta katsastuskorttitilauksen yhteydessä. Katsastuskorttitilaukset sähköisestiosoitteeseen luvat@autourheilu.fi. 

Kilpailunumerot

Kilpailunumerot tulee sijoittaa katteen taakse yläkulmiin kummallekin puolelle autoa, sekä kuljettajan eteen katteen etuosaan. Numerot tulee olla selvästi näkyvillä. Numerokilven pohjaväri tulee olla valkoinen ja numeroiden väri tulee olla musta, niiden minimi korkeus tulee olla 18cm ja minimi leveys 3cm. AKK Motorsport ry myöntää vuosittain kaikki kilpailunumerot siinä järjestyksessä kun ne on haettu.

Turvavyöt

Vähintään 4-pisteen FIA- tai SFI-luokiteltu turvavyö vähintään neljällä (4:lla) korin kiinnityspisteellä on pakollinen. Turvavöiden kiinnittäminen sääntökirjan Liite J mukaisesti, sen lisäksi alavöiden kiinnitys- pisteenä voidaan käyttää lannevöiden kiinnityspisteitä. Suositellaan 5-tai 6-pisteen turvavöitä. FIA Vöi- den viimeinen käyttöpäivämäärä + 5 vuotta tulee olla voimassa ja SFI vöiden käyttöaika on valmistus- vuodesta 7 vuotta eteenpäin.

Polttoaine

Käytetään vain ASPEN+ polttoainetta. Kaikki lisäaineet polttoaineeseen on kielletty.

Voiteluaineet

2-tahtiöljyinä saa käyttää vain AKK:n karting sääntöjen mukaisia voiteluaineita. Kaikki hajustetut öljyt ovat kiellettyjä polttoaineen tarkkailun takia.

Radioyhteys

Kaikki viestittäminen sekä apuvälineiden käyttö kuljettajan ja varikon välillä on kielletty harjoitusten ja kilpailun akana.

1 Runko, pyörät ja jousitus

1.1 Runkorakenne ja turvakehikko

Runko tulee valmistaa joko pyöreästä tai neliömuotoisesta teräsputkesta.

Putken materiaalin tulee olla seuraavien normien mukaisia: DIN 2391, DIN 2394 tai DIN 2395. DIN2391/ EN10305-1/ EN10305-4 käyttö on suositeltavaa. Turvakehikon on oltava osa runkorakennetta. (Katso kuva1.)

Rakenneosat (A, B, C, G, I ja J) on valmistettava min. 30x2 mm (pyöreä) tai 30x30x2 mm (neliö) putkes- ta. Pääkaari (J) on tehtävä yksiosaisesta teräsputkesta, vähimmäismitta 30x2 mm. Turvakehikko on varustettava kahdella eteenpäin menevällä pitkittäistuella (E) ja kahdella taaksepäin menevällä pitkit- täistuella (O), materiaali teräsputki min. 25x2 mm. 2017 alkaen valmistetut rungot on O-putkien minimi koko on 30x2 Taaksepäin menevien pitkittäistukien materiaaliksi suositellaan 30x2mm. Mikäli taakse- päin suunnatut pitkittäistuet ovat pääkaaresta vaakatasoon mitattuna yli 300mm pitkät (L), täytyy nii- den väliin hitsata 25x2mm tuet (N), jotka jatkuvat alas takatukeen (K).

Eteenpäin suunnatut pitkittäistuet on voitava avata yhtenäisenä alareunasta. Lukitus alareunasta kes- keltä (C). Tukien yläkiinnitys pulteilla/muttereilla tai lentokonetyyppisillä sokilla. Tukien lukitus ja avaa- minen on voitava tehdä ilman työkaluja.

Etu- tai takapitkittäistukien keskinäinen etäisyys toisistaan pituussuunnassaan saa olla enintään 300mm. Pääkaaren ja takapitkittäistukien välissä molemmilla puolilla kuljettajan päänkorkeudella tu- lee olla 25x2mm pitkittäiset takatuet (K).
Korirakenteen ylä- ja alaosan väliin tulee asentaa min. 25x2mm pystysuuntaiset tuet (D). Pystysuorat tuet (D) yhdistävät korin ylä- ja alaosan toisiinsa muodostaen yhtenäisen korirakenteen. Edessä olevat ylä- ja alaosan väliset putket (A) voidaan korvata min. 2mm teräslevyllä mikäli ne toimivat samalla tuki- varsien kiinnityskohtina. Korirakenteen alemman osan (G) tulee olla materiaaliltaan min. 30x2mm (pyö- reä) tai min. 25x25x2mm (neliö) putkea. Moottorin vastaiselle puolelle voidaan hitsaamalla kiinnittää sivutuki (F) putkien (D) ja (I) väliselle alueelle. Takarenkaiden väliselle alueelle penkin taakse on asennettava putket (P) estämään penkin vaurioitu- minen kanssakilpailijan törmäyksen johdosta. Poikittaiset putket on asennettava auton runkoon penkin taakse. Alempi putki enintään 300mm korkeudelle ja putkien välinen etäisyys saa olla enintään 150mm. Putkien väliin voidaan asentaa myös pystysuuntaiset vahvikeputket. Putket, jotka ovat kuljettajan pään läheisyydessä, tulee verhoilla vähintään 12mm paksulla tör- mäysenergiaa vaimentavalla pehmusteella. Kaikki putkien taivutukset ja rungon hitsaukset tulee suorittaa ammattitaitoisesti. Mikään osa rungosta ei saa tulla pyörien ulkopuolelle. Rungossa ei saa olla ulkonevia osia, eikä teräviä kulmia tai reunoja, jotka voivat vahingoittaa kanssakilpailijoita.

Kuva 1. Runkorakenne ja turvakehikko

1.2 Pohjalevy

Autossa on oltava umpinainen pohjalevy, joka kattaa kuljettajan istuimen ja jalkojen kohdan. Materiaa- lin tulee olla 2mm teräs- tai 3mm alumiinilevyä. Se tulee kiinnittää runkoon pulteilla. (kuva 2.)

Kuva 2. Pohjalevy

 

1.3 Hinaussilmukka

Hinaussilmukka on sijaittava auton etupäässä (ei keskellä). Silmukan min. halkaisija 30mm. Silmukka ei saa sijaita eturenkaiden etupuolella. Silmukka on oltava väriltään erottuva muusta rakenteesta.

2 Pyörät ja jousitus

2.1 Renkaat

Crosskartin tulee olla varustettu neljällä pyörällä. Vanteet tulee olla leveydeltään vähintään 8” takana ja 5” edessä, muuten vapaat.

Sallitut renkaat kaikissa luokissa

Takana: Maxxis 225/40-10 32N C9273

Edessä: Maxxis 165/70-10 27N C9272

Renkaat ovat yksityyppisiä.

Renkaiden uudelleen kuvioiminen/leikkaaminen on kielletty. Renkaissa ei saa käyttää mitään lisäainei- ta, eikä renkaanlämmittimiä.

2.2 Tukivarret

Tukivarret ovat vapaat. Etuakselistossa suositellaan kahden päällekkäisen tukivarren rakennetta. Taka- akselistossa erillisjousitus on kielletty. Vetoakseli tulee valmistaa yhdestä kappaleesta ja materiaalin tulee olla terästä, vetoakseli saa olla ontto. Tukivarsien materiaalin tulee olla terästä, mutta laakeroin- tien, pallonivelien, pyörännapojen, jarruosien, pulttien ja muttereiden materiaali on vapaa. Ohjauksen osat ovat vapaat.

2.3 Jousitus

Iskunvaimentimet, niiden kiinnitys ja rakenne sekä iskunvaimentimissa käytettävät jouset ovat vapaat, jousien materiaalin tulee olla terästä. Takajousituksessa tulee olla joustonrajoittimet, joka estää akse- liston iskeytymisen kuljettajan istuimeen jousituksen vaurioituessa.

3 Moottori ja voimansiirto

3.1 Moottori

Moottori/vaihteistokokonaisuuden tulee olla sarjavalmisteinen moottoripyörä-, karting- tai ATV-moottori, moottorin tulee olla saatavilla vähintään yhdeltä kauppiaalta NEZ-alueelta. Moottori voi sijaita joko oi- kealla tai vasemmalla puolella kuljettajaa. Ainoastaan 1-sylinteriset moottorit ovat sallittuja. 125- luokassa kaasuttimen kurkun sisähalkaisija maksimissaan 39mm, myös

 

ovaalin muotoisella kurkulla varustetun kaasuttimen käyttö on sallittu, kurkun halkaisijan pinta-ala pitää vastata pyöreää 39mm reikää. 125-junior–luokassa kurkun sisähalkaisija maksimissaan 22 mm. Ruiskutusjärjestelmän käyttö on kielletty kaikissa luokissa. Kaikenlainen imuilman ahtaminen on kielletty. Ilmansuodatin on vapaa, mutta suositellaan ilmakotelon käyttämistä imuäänien vaimentamiseksi.

85-luokassa kaikenlainen virittäminen on kielletty. Moottorin, elektroniikan ja pakoputkiston tulee olla alkuperäisiä. Puola ja sytytyksen ohjainlaite tulee olla merkitty sarjanumerolla. Esim. sähköisen vesi- pumpun, kytkimen/vaihteiston erikoisosien käyttö on kielletty. Myös aineen lisääminen komponenttei- hin on kielletty. Ainoat osat, joita voidaan muuttaa on pääsuutin ja ilmansuodatin. Tarvittaessa pako- putkiston paikkaa voidaan muuttaa sen sovittamiseksi runkoon.

Moottorin tilavuudet luokissa

Luokka 85 maksimissaan 85cm3 


Luokka 125 ja 125JUNIOR maksimissaan 128cm3 
3.2

Polttoainejärjestelmä

Polttoainetankin tulee olla metallinen tai muovinen. Tankin tulee

Olla huolellisesti kiinnitetty ja sen tulee olla auton rungon suojassa.

Tankki ei saa olla kiinnitetty auton lattiaan. Tankin tulee olla tarkoitettu  

kilpailukäyttöön esim. kartingissa käytettävien tankkien tyyppinen. Tankin ilmanvaihdon tulee olla tur- vattu vuotamiselta, jos auto joutuu katolleen. Polttoainejärjestelmän tulee olla suljettu (poislukien tan- kin ilmanvaihto). Polttoaineletkujen tulee olla Nitril-tyyppiset, ei PVC ja niiden tulee olla huolellisesti kiinnitetty, jotta turvallisuusriskeiltä vältytään.

3.3 Pakoputkisto

Pakoputkisto on varustettava äänenvaimentajalla. Pakoputkiston ei tarvitse olla moottorin alkuperäi- nen, paitsi 85-luokassa. Äänenvaimentimeksi suositellaan avattavaa vaimenninta, johon voidaan vaih- taa tai lisätä ääntäeristävää materiaalia. Pakoputken- tai äänenvaimentimen pään tulee olla suunnattu maata kohti (+-5o). Pakoputken ulostulossa suositellaan lämmön kestävästä kumista tehtyä putkea, putken pituus min. 2 x putken sisähalkaisija. Mikäli pakoputkisto kulkee ohjaamossa, se tulee eristää. Desibelit eivät saa kuitenkaan ylittää 100db:n rajaa. Mittaus A-asteikolla ”slow”. Meluja voidaan valvoa myös kilpailun aikana. Kansallisissa kilpailuissa raja melulle on 110db (A).

 

3.4 Käynnistysjärjestelmä

Ainoastaan moottorin alkuperäinen käynnistysjärjestelmä on sallittu, se voi olla mekaaninen tai sähköi- nen. Mahdollinen sähköisen käynnistimen käyttökytkin ei saa olla kuljettajan ulottuvilla ajon aikana.

3.5 Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysjärjestelmän letkujen ja putkien tulee sijaita suojaisessa paikassa. Jäähdyttimen tulee olla sijoitettu suojaisaan paikkaan rungon läheisyyteen. Jäähdyttäjän korkin tulee olla hyvin suojattu iskuja vastaan.

3.6 Sähköjärjestelmä

Moottori tulee varustaa ns. tappokatkaisijalla, josta moottorin on sammuttava. Tappokatkaisija ei saa olla varustettu jousella, jolla se palautuisi käynnistysasentoon. Mikäli autossa on akku, tulee sähköjär- jestelmä varustaa päävirtakatkaisijalla, joka katkaisee kaikki auton virtapiirit. Katkaisijoiden täytyy olla kuljettajan käytettävissä hänen ollessaan turvavöissä. Katkaisijat täytyy helposti havaittavissa, sekä käytettävissä myös auton ulkopuolelta. Molempien katkaisijoiden ulkopuolinen käyttö tulee sijaita au- ton vasemmalla puolella ja lähellä toisiaan. Katkaisijat tulee merkitä sini-punaisella kolmiolla min. 100mm/sivu (kuva 9.).                        

3.7 Voimansiirto

Voimansiirron täytyy olla toteutettu kokonaisuudessaan ketjuvedolla, moottorin oman rattaan ja taka- akselin rattaan välillä ei saa olla mitään ylimääräisiä vetäjiä tai rattaita. Rullaava ketjunkiristin on sallit- tu asentaa estämään ketjun löystymistä jousituksen liikkuessa. Voimansiirron rattaat ja ketjut tulee suojata. Ketjusuoja on oltava metallia ja sen on oltava pituudeltaan vähintään moottorin takakiinnitys- pultista taka-akselin keskelle. Ketjusuojan yläosassa ei saa olla reikiä. Voimansiirron välityssuhteet ovat vapaat. Kaikenlaiset luistonestojärjestelmät ovat kiellettyjä. Vaihteensiirto tulee olla mekaaninen il- man sähköisiä- tai painejärjestelmiä. Sytytyksen katkoja on sallittu. 

4 Jarrujärjestelmä

4.1 Jarrut

Jarrut ovat käytössä ainoastaan taka-akselilla. Jarrujärjestelmän pitää toimia virheettömästi, nopeasti ja turvallisesti. Jarrujen tulee olla nestetoimiset, muuten jarrut ovat vapaat. Jarrulinjat ja -letkut tulee asentaa niin, etteivät ne voi vaurioitua mahdollisessa törmäyksessä. Autossa täytyy olla käsijarru, käsi- jarrua voidaan käyttää lähdön yhteydessä. Käsijarru voi olla myös mekaaninen. Jos autossa on käytössä ns rattikytkin, ei käsijarrua tarvitse autossa olla, sillä kilpailija voi pitää lähdössä auton paikallaan täl- löin jalkajarrulla.

5 Ohjausjärjestelmä

5.1 Ohjaus

Ohjauspyörä on vapaa, suositellaan käytettäväksi mokka- tai nahkarattia. Ohjauspyörä saa olla irrotet- tavissa pikalukolla Liite J, Art. 255, 5.7.3.9 mukaisesti. Ohjauspyörän ja sen pikakiinnityksen tulee olla tehdasvalmisteinen ja turvallisesti asennettu. Muuten ohjauslaitteet ovat vapaat. (kohta 2.3, kuva 4.)

6 Kori

6.1 Rungon suojakatteet ja lokasuojat

Auton runko tulee kattaa vähintään kuljettajan etupuolelta ja auton sivuilta pyörien väliseltä alueelta. Pääkaaren takapuolelta turvakehikko voidaan kattaa ja näkyvyyden takaamiseksi katteeseen voidaan tehdä aukkoja. Lokasuojat eturenkaiden yläpuolella on kielletty, eturenkaiden täytyy näkyä kokonai- suudessaan kaikissa ratin asennoissa. Muuten lokasuojat ja korin katteet ovat vapaat. Korin katteet saavat tulla pyörien tai runkorakenteen ulkopuolelle enintään 200mm, kuitenkin maksimi leveydestä ja pituudesta annettuja mittoja 1500mmx2500mm tulee noudattaa. Pyörien tai runkorakenteen ulkopuo- lelle ulottuvan rakenteen materiaali saa olla ainoastaan muovia tai lasikuitua.

6.2 Penkki

Penkin tulee olla varustettu korkealla takaosalla niin, että istuin varmistaa tukevan ja turvallisen ajo- asennon. Penkin tulee olla kiinnitetty vähintään 4 eri kohdasta. Istuimen tulee olla muotoiltu niin, että kuljettaja pysyy hyvin paikallaan ja pystyy vastustamaan sekä sivulle, että eteenpäin suuntautuvaa lii- kettä kaarteissa ja jarrutuksissa. Penkki voi olla pehmustettu tai topattu. Istuimen kiinnikkeiden ja/tai penkin ja korin välissä saa olla enintään 50mm sovituspalat.

6.3 Turvaverkko

Verkko, joka estää käsien pääsemisen auton ulkopuolelle pitää olla kiinnitetty turvakehikkoon (esim. NASCAR verkko). Sen pitää olla kiinni molemmin puolin auton turvakehikkoa, mutta se ei saa estää näkyvyyttä. Verkon pitää olla valmistettu synteettisestä kuitumateriaalista. Verkon reiät eivät saa olla yli 60mm suurempia. Metalliverkon käyttö ”tuulilasina” on sallittu etuturvakaarien välisellä alueella.

7 Kommunikointi

7.1 Peilit, valaisimet, tuulilasit

Tuulilasin ja etuvalaisimien käyttö on kielletty kesäkilpailuissa. Yksi punainen takasumuvalo on oltava kilpailun johdon niin määrätessä. Peilit ovat sallittuja kansallisissa kilpailuissa. Ne on sijoitettava kat- teen etuosaan niin, etteivät ne aiheuta vaaraa kanssakilpailijoille tai kuljettajalle.

7.2 Telemetria

Kaikki langaton yhteydenpito auton/kuljettajan ja varikon välillä on kielletty.

8 Mittaristo ja apulaitteet

8.1 Apulaitteet

Kierroslukumittari, lämpötilamittari jne. voidaan asentaa, mutta ne tulee olla kiinnitetty siten, että kola- ritilanteessa terävät reunat tms. eivät aiheuta vaaraa kuljettajalle.

9 Muut

9.1 Minimipaino ja lisäpainot

Minimipaino kuljettajan kanssa:
Luokka 85 ja 125 JUNIOR - Minimi 230kg (100kg mitattuna kahdelta etupyörältä) Luokka 125 - Minimi 250kg

Minimipaino voidaan tarkistaa harjoitusten, aika-ajojen tai kilpailunyhteydessä. Auto voidaan kutsua, missä vaiheessa tahansa punnitukseen ennen tai jälkeen harjoitusten, aika-ajon tai kilpailun. Mihin- kään lisäsäiliöihin ei saa laittaa mitään ylimääräisiä nesteitä.

Minimipainon täyttämiseksi voidaan autoon asentaa lisäpainoja. Muu komponentti, joka määritellään lisäpainoksi saa painaa enintään 20kg, lisäpainot kuitenkin enintään 5 kg:n yksikköinä. Painot tulee aina kiinnittää huolella auton runkoon. Painot tulee kiinnittää vähintään kahdella M6-pultilla, ns. ko- rialuslevyillä ja Nyloc-mutterilla. Pohjalevyyn saa kiinnittää enintään 10kg lisäpainot. Katsastus voi määrätä vaarallisen suurten tai epämääräisesti kiinnitetyt lisäpainot uudelleen kiinnitettäväksi.

Korin reunat saavat tulla pyörän reunan yli enintään 200mm, mutta kuitenkin niin, että auton kokonais- leveys ei ylitä 1500mm eikä pituus ylitä 2500mm.

9.3 Poikkeukset säännöissä

Poikkeukset ja tulkinnat näihin sääntöihin voi myöntää vain AKK.

9.2 Maksimimitat

Auton maksimimitat kilpailun aikana eivät saa ylittää leveydeltään yli 1500mm ja pituudeltaan yli 2100mm mitattuna renkaiden ulkosivuista. Renkaiden pitää olla suorassa pituutta mitatessa.

 

 

 

 

 


FCC & sosiaalinen media

Osallistu keskusteluun ja tutustu muihin lajin harrastajiin helposti Facebookin avustuksella. FCC:n löydät Facebookista klikkaamalla tähän.